Prijava za trening

Kliknite na datum u kalendaru za koji želite da se prijavite, a zatim popunite podatke u formularu.

<2020> December
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Nov 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Jan 1
Jan 2
Jan 3
-Raspolozivo
-Popunjeno
-Nedostupno

Rezervacija

Odaberite datum iz kalendara

Prijava za trening

*

*

*

18. 19. 20. april 2017. su termini za Osnovni aktivni trening bezbedne vožnje, dok su
24. 25. 26. 27. termini za Napredni aktivni trening bezbedne vožnje.

Vaša prijava smatraće se validnom tek nakon doniranja sredstava na tekući račun ASOCIJACIJE.

OPŠTI USLOVI ORGANIZACIJE TRENINGA BEZBEDNE VOŽNjE

Polaznik treninga u organizaciji ASOCIJACIJE ZA BEZBEDNOST MOTOCIKLISTA dužan je da:

 • Poseduje važeću vozačku dozvolu za motocikl/moped kojim upravlja na treningu,
 • Poseduje/koristi tehnički ispravan i registrovan motocikl/moped,
 • Poseduje i koristi zaštitnu opremu,
 • Na mestu predviđenom za održavanje treninga bude najmanje 10 minuta pre početka treninga,
 • Prilikom prijavljivanja za učešće na treningu potpiše Izjavu o prihvatanju lične odgovornosti od neželjenih događaja tokom treninga,
 • Se disciplinovano ponaša i prati instrukcije instruktora,
 • Objekte, prostor, materijalna sredstva i opremu ABM bržljivo čiva, održava, koristi na pravilan način i
 • Pre početka treninga uplatite članarinu za učešće na ABM TRENINGU BEZBEDNE VOŽNJE, što prijavu za trening čini validnom.

Polazniku treninga zabranjeno je:

 • Preduzimanje bilo kakve radnje i aktivnosti kojima se može naneti šteta ugledu ASOCIJACIJE,
 • Samoinicijativno izvođenje elemenata i vežbi na treningu,
 • Konzumiranje alkoholnih napitaka i opojnih sredstava.

Organizator treninga zadržava pravo da privremeno ili trajno udalji polaznika sa treninga usled ugrožavanja bezbednosti ili kršenja pravila ponašanja, bez povraćaja doniranih sredstava.