Stručna pomoć i saveti

Članovima ABM na raspolaganju stoji stručna pomoć i saveti eminentnih stručnjaka koji se bave problemima koji nastaju u slučaju saobraćajnih nezgoda.

U tom cilju na raspolaganju Vam je stručna pomoć i savet u vezi:

  • Primene Zakona o bezbednosti saobraća na putevima, sa aspekta motocikliste
  • Prava i dužnosti učesnika u saobraćaju u slučaju saobraćajne nezgode
  • Registracije i osiguranja Vašeg dvotočkaša
  • Primena kaznenih odredbi ZBS-a u slučaju saobraćajnih nezgoda
  • Uslovi za upravljanje dvotočkašem, vozačke dozvole i osposobljenost kandidata za vozača.

Za infomacije o ABM - stručna pomoć i saveti za motocikliste – kontaktirajte ABM i pozovite +381 63 268 043.