ZAŠTO ABM AKTIVNI TRENING BEZBEDNE VOŽNJE?

 

Istraživanja su pokazala da jе obuka jеdan od ključnih faktora za smanjеnjе rizika od nezgode kod motociklista. Istraživanjem je utvrđeno da su motociklisti uključеni u nеzgodе najčešće bili bеz stručnе obukе, a u 92% slučajeva su bili samouki ili ih jе podučavao član porodicе ili prijatеlj (ACEM, 2014). Motociklisti koji su prošli profеsionalnu obuku učеstvovali su statistički značajno manjе u nеzgodama, sa manjе poslеdica.

 
više...

ABM Aktivni treninzi bezbedne vožnje se baziraju, pre svega, na velikom teorijskom i praktičnom iskustvu naših predavača i instruktora bezbedne vožnje. Kroz dugogodišnje iskustvo u naučnom i praktičnom radu sa najzahtevnijim kategorijama u koje se ubraja i saobraćajna policija, kao i na osnovu naučne analize velikog broja saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali motociklisti, nastali su posebni programi ubrzanog sticanja veština, znanja i stavova potrebnih za bezbedno učešće motociklista u svakodnevnom saobraćaju.

 

Tokom svakodnevne vožnje u saobraćaju Vaša vožnja često postaje ʺautomatizovanaʺ. Ovo može da znači da neku od kritičnih situacija možete lako prevideti ili je pak videti kada za to bude kasno. U cilju bezbednog upravljanja motociklom, neophodno je savladati napredne veštine koje Vam omogućavaju da vožnja motocikla bude uživanje, sa što manjim rizikom stradanja. Bez obzira na to koliko je Vaše znanje, a često i neopravdano visoko mislimo o našim mogućnostima, uvek možete naučiti više. Ako mislite da ste već sve naučili, razmislite ponovo. Čak i dokazani moto šampioni na vrhuncu svoje karijere govore o tome koliko oni još uvek uče.

 

Tokom ABM Aktivnog treninga bezbedne vožnje, postaćete svesni Vaših sposobnosti (šta možete, a šta ne možete), ukazaćemo Vam na moguće greške i pokazaćemo Vam veštine upravljanja, uz pomoć kojih ćete bezbedno učestvovati u saobraćaju i bezbedno upravljati motociklom u opasnim i iznenadnim situacijama.

 

ABM AKTIVNI TRENING BEZBEDNE VOŽNJE, namenjen je vozačima različitih stilova motocikala i vozačima mopeda koji poseduju važeću vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije. Aktivni trening podrazumeva i obuku za različite uslove vožnje (otvoreni put ili gradska vožnja) i različite terene (put ili off road). Trening podrazumeva sveobuhvatnu teorijsku i praktičnu edukaciju i podeljen je u tri nivoa:

 

Za više informacija i prijavu možete nas kontaktirati preko formulara na sajtu ili pozvati 063/268-043