Specijalizovani trening za profesionalne vozače

ABM SPECIJALIZOVANI AKTIVNI TRENING BEZBEDNE VOŽNjE ZA PROFESIONALNE VOZAČE

ABM po prvi put na prostoima Srbije uveo specijalizovani trening za profesionalne vozače motocikla i mopeda koji koriste motocikl ili moped kao sredstvo za obavljanje službene, komunalne, privredne delatnosti i slično. Istraživanja su pokazala da rizik učešća vozača motocikla raste sa povećanjem izloženosti saobraćaju, odnosno u proseku motociklista doživi nezgodu na svakih 10 do 15 hiljada kilometara u gradskim uslovima vožnje, što ukazuje na neophodnost dodatne edukacije vozača, a posebno profesionalaca.

 

ABM stručni tim od 2011. godine učestvuje u obuci policajaca motociklista u
saradnji sa Upravom saobraćajne policije, Republike Srbije. Na osnovu
dugogodišnjeg iskustva u radu na obuci motociklista koji motocikl koriste
u službene svrhe nastala je ideja ABM SPECIJALIZOVANOG TRENINGA
namenjenog bezbednosnim, komunalnim i kurirskim službama.