Da li znate u kojoj opasnoj situaciji se motociklisti najčešće nađu?

Prva stvar kojoj se posvetimo na treningu bezbedne vožnje motocikla je rizik. Na SMART MOTO TRENINGU izdvojili smo većinu opasnih situacija koje se najčešće dešavaju motociklistima, a izazvane su nebezbednim ponašanjem drugih učesnika, propustima puta i vozila.

Opasne situacije koje su nastale zbog nebezbednih ponašanja drugih učesnika u saobraćaju, čini 85% svih problema motociklista i sada ću izdvojiti samo jednu, od 15 koliko ih predstavljamo na našem moto treningu.

Najčešća situacija je oduzimanje prvenstva prolaza motociklisti u raskrsnici.

Slika 1

Motociklista prilazi raskrsnici i automobil se naglo uključuje ispred njega (slika 1). Greške su što vozač automobila često pomisli da će imati vremena da prođe, potceni brzinu motocikla, a motociklista pogrešno tumači nesigurnost vozača, očekuje da će se zaustaviti. U nekim situacijama, vozači su izjavljivali da uopšte nisu primetili motociklistu.

Skriveni signali za opasnost. Koje signale su dvojica motociklista sa slike broj 1. prevideli? Zanemarili su da prilaze raskrsnici, mestu na kom se najčešće dešavaju moto nezgode. Prilaz i vožnja kroz raskrsnicu, uvek zahteva upozorenje. Žuti alarm, ako je raskrsnica pregledna, a vozač čeka da se uključi. Crveni alarm ako raskrsnica nije pregledna (ograde, kontejneri, kiosci, bilbordi itd.) ili je nedovljno osvetljena, bez signalizacije, ako vidite da vozač koristi mobilni i sl. Upozorenje: Obavezno je aktiviranje crvenog alarma, koji zahteva visok nivo predostrožnosti kada prilazite raskrsnicama koje su regulisane samo saobraćajnim znacima, pravilima saobraćaja ili samo trepćućim žutim svetlom.

Žuti alarm praktično znači da: podižemo nivo pažnje, a pozicija sedenja je takva da u svakom momentu možete da preuzimate akciju bez panike. Podrazumeva se da ste dobro pozicionirani u saobraćajnoj traci i da ste ostavili dovoljno prostora i vremena za reagovanje. 

Crveni signali, su informacije koje ne smeju da vam promaknu nikako, mora hitno da se reaguje, jer nema puno prostora i vremena. Sve mora biti spremno za eksppresno brza reakciju izbegavanja opasne situacije. Na treningu bezbedne vožnje motocikla ovo posebno treniramo.

Rešenje. Usporiti pre raskrsnice. Šta plavi motociklista treba da uradi u ovoj situaciji (slika broj 2)?

Slika 2

Šta god da odluči da radi, kasno je. Bilo da kočiti ili izbegava prepreku. Pitanje je trebalo da glasi: Šta je motociklista trebalo da radi da ne dospe u ovu situaciju (slika broj 2)? Ovde je već kasno. Plavi se možda izvuče, ali crveni će imati ozbiljan problem. Ove situacije rešavate najmanje tri sekunde ranije, kada ste otprilike u ovoj poziciji (slika broj 3).

Slika 3

U konkretnom slučaju, pošto je pregledno, ovde možete da aktivirate i žuti alarm. To znači da je najednostavnije da smanjite brzinu i budite spremni da kočite, a istovremeno tražite kontakt očima a vozačem. Kada ste u nedoumici, prvi pokažite inicijativu, sirena, blic, ali budite oprezni sa blicom, mogu ga skapirati da im dajete prvenstvo da nastave ono što su započeli. 

Rešenje. Laterarni pomeraj motocikla. Savetujemo da u ovim situacijama obavezno izvedite laterarni pomeraj motocikla primenom tehnike kontra upravljanja, jednostavnije rečeno da kratko zaljuljate motocikl. Levom rukom kratko gurnite upravljač, a istovremeno desnom rukom povucite ka sebi. Odmah nakon toga, desnom rukom kratko gurnte upravljač od sebe i motocikl će se vratiti na prvobitni pravac kretanja. Time ste izazvali ovakav pomeraj, koji će privući pažnju vozačima za koje procenite da nisu dovoljno fokusirani. Na SMART MOTO TRNINGU simuliramo raskrsnicu i najbolji načine za privlačenje pažnje drugim vozačima.

Zašto je ovo važno? Jedan od naučnih radova objavljen pre nekoliko godina ukazao je na jedan veoma zanimljiv fenomen koji pojašnjava zašto ostali učesnici u saobraćaju ne primete motociklistu. Verovali ili ne razlog je jedan far i jedno stop svetlo motocikla. Pojasniću. Motocikli čine svega 2% ukupno regstrovanih vozila. Kada je pažnja kod drugih učesnika u saobraćaju na niskom nivou i mislima nisu prisutni u vožnji, prepoznaje samo dva fara i dva stop svetla, jer to najčešće viđaju. Zbog toga se često dogodi da ne primete motociklistu koji je doslovno par metara ispred. Tzv. fenomen “Gleda, a ne vidi”. Vozač gleda u Vas, vi pogrešno protumačite da vas je video. 

Zato je važno da pre raskrsnice izvedete laterarni pomeraj, kako bi vozača vratili u realnost, jer je dokazano da drugi vozači mnogo bolje reaguju na ovu promenu svetla, to će im privući pažnju. Mnogo je efikasnije čak i od blicanja.  Ovo je samo mali deo naše strategije aktivne vožnje, koju karakterišu dve reči BEZBEDNOST i UŽIVANjE.

 

Vidimo se na TRENINGU BEZBEDNE VOŽNjE MOTOCIKLA.

 

Dr Vladimir Jevtić